Τακτική Γενική Συνέλευση & εκλογές για την ΑΕ ΑΘΗΝΑ Μαγκουφάνα 2004

0

Καλούνται όλα τα μέλη της Α.Ε. «ΑΘΗΝΑ» Μαγκουφάνας 2004 σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη, 8η Ιουλίου 2020 και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην Πλατεία Γκαίτε του Ηλιακού χωριού Πεύκης, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ (Πρακτικό Δ.Σ Νo 121/2020) και με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα οποία είναι ως ακολούθως:

  1. Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής
  2. Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή αυτού και της Εξελεγκτικής  Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
  3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020.       
  4. Διενέργεια αρχαιρεσιών με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας (50% +1), η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 11η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο «…με όσα μέλη είναι παρόντα» (άρθρο 36 του καταστατικού)

Εφιστάται η προσοχή των μελών για την παρουσία τους οπωσδήποτε στην επαναληπτική Γεν. Συνέλευση.-

Με αθλητικούς xαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας        

                                  Γεώργιος Χατζηλιάδης                            Γεώργιος Τζιμέας

 

Κοινοποίηση.

Leave A Reply