Το νέο διοικητικό σχήμα της Μεταμόρφωσης

0

Με πρόεδρο ξανά τον Χρήστο Λέφα, αλλά με ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο, θα πορευθεί η Α.Ε.Μ. τα επόμενα τρία χρόνια, αφού στο νέο διοικητικό σχήμα που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στο σύλλογο συμμετέχουν νέα μέλη.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. της Α.Ε.Μ. που συγκροτήθηκε σε σώμα, είναι το εξής:

Πρόεδρος: Χρήστος Λέφας

Αντιπρόεδροι: Σούλα Δρακουλαράκου, Χρήστος Τσίτος, Βαγγέλης Μπέζας

Γεν. Γραμματέας: Μαρία Τσιρώνη, Ταμίας Κική Δρακουλαράκου

Γεν. Αρχηγοί: Κυριάκος Δρακουλαράκος και Σταύρος Χρυσανθίδης

Ειδ. Γραμματέας και έφορος ανδρικού: Χρήστος Μπηλιώνης

Μέλη: Νάσος Κούρκουλος, Γιώργος Ανδριώτης, Παναγιώτης Κίτσος, Νεκτάριος Γεροστάθης, Τάκης Παπαδόπουλος, Κώστας Κοκότης, Άγγελος Φωστηρόπουλος

Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Τάκης Δρακουλαράκος, Ηλίας Αβραμίδης και Απόστολος Μπικοράρος

Κοινοποίηση.

Τα σχόλια είναι κλειστά...