Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Δεν υπάρχει καμία καταγγελία από φοιτήτριες για απρεπή συμπεριφορά μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος

0

Ανακοίνωση εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με δημοσιεύματα περί καταγγελιών για απρεπή συμπεριφορά μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

Όπως αναφέρεται σε αυτήν: «Δεν υπάρχει καμία καταγγελία είτε από φοιτήτριες είτε από μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Η υπόθεση αφορά ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία διαβιβάστηκε στο Ίδρυμα προς διερεύνηση. Η καταγγελία, της οποίας ο αποστολέας δεν κατέστη εφικτό να ταυτοποιηθεί, ερευνήθηκε πλήρως και δεν προέκυψε ότι συντρέχει λόγος περαιτέρω ενεργειών, διότι ουδεμία ένδειξη αλήθειας των καταγγελλομένων υφίσταται».

Σε εξώδικη δήλωση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Θεοδουλίδη για το ίδιο θέμα αναφέρεται επίσης ότι «Η επίμαχη καταγγελία, που κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και εν συνεχεία διαβιβάστηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, υπογραφόταν από πρόσωπο που δεν κατέστη εφικτό να ταυτοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, στην καταγγελία δεν προχώρησαν «Φοιτήτριες του ΤΕΙ». Εξάλλου, σε βάρος του συγκεκριμένου καθηγητή ουδέποτε έχουν υποβληθεί τυπικές ή άτυπες καταγγελίες από φοιτήτριες ή καθηγήτριες είτε στο Πανεπιστήμιο είτε στο Υπουργείο είτε σε οποιαδήποτε διοικητική ή διωκτική αρχή.

Παρότι επρόκειτο για μία ανώνυμη καταγγελία, το Πανεπιστήμιο προχώρησε στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σημειώνεται ότι ακόμη και σε Εισαγγελέα να περιερχόταν μήνυση/αναφορά που υποβάλλεται ανωνύμως ή με ανύπαρκτο όνομα τίθεται στο αρχείο δυνάμει του άρθρου 43 παρ. 5 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η προκαταρκτική εξέταση ολοκληρώθηκε και διαπιστώθηκε, πέραν οιασδήποτε αμφιβολίας, ότι η καταγγελία ήταν προδήλως ανυπόστατη. Τονίζεται ότι προκειμένου να εγερθεί πειθαρχική δίωξη προϋποτίθεται η διαπίστωση πειθαρχικού παραπτώματος του ελεγχομένου.

Για όλη την εξέλιξη της υπόθεσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ενήμερο».

Κοινοποίηση.

Τα σχόλια είναι κλειστά...